•  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Inleiding/wettelijke bepalingen

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor elke aankoop die op de Website www.chaussea.com wordt gedaan.

Versie d.d. 04/03/2021

Preambule / Wettelijke kennisgeving

CHAUSSEA is een Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (SAS of Société par Actions Simplifiées) met een kapitaal van 15.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van BRIEY onder nummer B 330 267 691 SIREN 330 267 691 00377 APE-CODE (hoofdactiviteit) 4772 MET INTRACOMMUNAUTAIR BTW-NR. 77330 267 691.

Telefoon: +32 (0)969 395 400, telefoonnummer zonder toeslag (kosten van een lokaal gesprek in continentaal Frankrijk)
Fax: +33 (0)382 200 230
E-mail: sav@chaussea.com

Ons hoofdkantoor is gevestigd in VALLEROY (54910) avenue Charles de Gaulle 105. CHAUSSEA is de houder van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door ALLIANZ.

Deze site wordt gehost door APTUM Technologies (France) - Green Side Bat 2 - 400 avenue Roumanille, 06410 BIOT - Frankrijk, Rechtstreeks tel.nummer: +33 (0) 805 210 280 - Website: www.aptum.com – RCS Antibes B 749 865 820 – APE-code (hoofdactiviteit) 6312Z – BTW-NR. FR50749865820 – SAS met een kapitaal van 637.584 euro.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Franse Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie en de Franse Wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 en het uitvoeringsbesluit, Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

1. Doel en toepassingsgebied

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) is enerzijds om elke potentiële Koper te informeren over de voorwaarden waaronder de Verkoper, CHAUSSEA, de bestelde producten verkoopt en levert, en anderzijds om de rechten en verplichtingen van de partijen in verband met de verkoop van producten door CHAUSSEA te definiëren.

Elke bestelling van producten impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud door de Koper en de volledige naleving van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval kan de niet-uitoefening van een recht door de Verkoper worden beschouwd als een afstand van dat recht.

CHAUSSEA behoudt zich het recht voor onderhavige AVV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De bestelling is onderworpen aan de AVV's die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Elk ander document dan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, en in het bijzonder catalogi, folders, advertenties, aankondigingen, heeft slechts een informatieve, indicatieve, niet-contractuele waarde

De klant verklaart voorafgaand aan zijn bestelling te beschikken over de volledige rechtsbevoegdheid die hem in staat stelt om, door hemzelf of via zijn wettelijke vertegenwoordiger, zich ertoe te verbinden onderhavige algemene verkoopvoorwaarden na te leven en onderhavig verkoopcontract af te sluiten, en geen aankopen of producten te doen met het oog op de wederverkoop ervan. Dat de aankoop van producten op de Website van CHAUSSEA SAS niet rechtstreeks verband houdt met de professionele activiteit en strikt is beperkt tot persoonlijk gebruik.

2. Sluiten van het contract en bestellingen

2.1 Producten en prijzen

De te koop aangeboden producten zijn beschikbaar op de Website http://www.chaussea.com en zijn uitsluitend bestemd voor consumenten met een afleveradres in continentaal Frankrijk, Corsica, Andorra, Monaco, Luxemburg, Duitsland, Spanje, België, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Italië.

Elke levering op een ander adres is uitgesloten.

De prijzen van de producten die online op de Website van CHAUSSEA te koop worden aangeboden, uitgedrukt in euro, zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de bestelling door de Koper wordt geplaatst. De verkoopprijzen kunnen te allen tijde door CHAUSSEA worden gewijzigd. Deze wijziging zal aan de Koper worden meegedeeld voor het plaatsen van een bestelling.

Deze prijzen zijn exclusief de kosten voor verzending/levering/transport, die gefactureerd worden bovenop de prijs van de gekochte producten en - meer algemeen - de andere specifieke kosten die worden vermeld tijdens de bevestiging van de bestelling. De verzendkosten worden aangegeven vóór de Koper de bestelling bevestigd. De verschillende verzendmethoden worden hieronder in de AVV vermeld en kunnen te allen tijde door de CHAUSSEA worden gewijzigd. CHAUSSEA raadt ook elke Koper aan om regelmatig de AVV op de Website te raadplegen.

De prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief zal automatisch worden weergegeven in de prijs van de producten die door CHAUSSEA op haar Website worden verkocht.

2.2 Producteigenschappen

De Koper kan een of meer producten kiezen uit de verschillende categorieën die op de Website van CHAUSSEA worden aangeboden.

CHAUSSEA kan op elk moment het productassortiment wijzigen dat op haar Website te koop worden aangeboden, in het bijzonder in functie van de verplichtingen met betrekking tot haar leveranciers, zonder afbreuk te doen aan de bestellingen die door de Koper worden geplaatst. In overeenstemming met artikel L.111-1 van het Franse wetboek inzake consumentenrecht, kan de Koper, alvorens een bestelling te plaatsen, de essentiële kenmerken van het (de) product(en) dat (die) hij wenst te bestellen raadplegen op de Website van de CHAUSSEA.

2.3 Beschikbaarheid

Het aanbod van CHAUSSEA is geldig zolang het op de site wordt vermeld, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Op het moment dat de Koper de bestelling plaats, krijgt hij/zij informatie over de beschikbaarheid van de producten.
De bestelling van producten die niet op voorraad zijn, wordt niet gevalideerd.

Elk mandje kan maximaal 8 artikelen bevatten.

2.4 Bestelling

Om een bestelling te plaatsen is het verplicht om een klantenaccount aan te maken.

Om een klantenaccount aan te maken, moet de Koper alle velden invullen die gemarkeerd zijn met een asterisk, in het bijzonder:

 • NAAM
 • VOORNAAM
 • E-MAILADRES
 • WACHTWOORD

Om zijn klantenaccount te valideren, moet de Koper zich registreren en een wachtwoord bevestigen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en de Koper verbindt zich ertoe om CHAUSSEA op de hoogte te brengen van elk misbruik van zijn/haar wachtwoord en/of zijn/haar klantenaccount.

Nadat het klantenaccount is aangemaakt, zal de bovenop deze informatie de volgende gegevens verschaffen om een bestelling te kunnen ingeven:

 • Het postadres (een voor het afleveradres en een voor het factuuradres Indien dit niet hetzelfde is als het afleveradres).
 • Een telefoonnummer

De Koper garandeert de oprechtheid en de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie en ontslaat CHAUSSEA van elke aansprakelijkheid wegens de onnauwkeurigheid van de verstrekte informatie.  De Koper beschikt over zijn/haar klantgegevens in zijn eigen account. De Koper kan ook een klantenaccount aanmaken met zijn Facebook-account en/of zijn Twitter-account. De Koper heeft de mogelijkheid om de details van zijn gewenste bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren tot de bevestiging van zijn bestelling.

Zodra de Koper zijn bestelling bevestigt door tijdens het bestelproces op de knop "Kopen" te  klikken en na verificatie van de inhoud van de bestelling in zijn winkelmandje, zal de Koper de verkoop definitief valideren door de betaling uit te voeren en zal hij geacht worden met volledige kennis van de inhoud en de voorwaarden van de bestelling in kwestie te hebben aanvaard. De Koper wordt in het bijzonder geacht onderhavige AVV, de prijzen, volumes, kenmerken, hoeveelheden en levertijden van de te koop aangeboden en door de Koper bestelde producten te hebben aanvaard.

Deze bestelling wordt bevestigd door een e-mail te sturen naar de Koper. De Koper wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze e-mail zal worden verzonden naar het door de Koper ingevoerde e-mailadres op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. CHAUSSEA raadt de Koper aan om deze e-mail op papier of in elektronisch formaat te bewaren.

CHAUSSEA behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil bestaat.

Elke bestelling is beperkt tot een maximum van 8 artikelen.

3. Betaling

3.1 Betalingswijzen

De tot op heden geaccepteerde betaalmethoden zijn: Bankkaart, Visa, MasterCard, PayPal, Bancontact (enkel voor België).

Eventuele bankkosten blijven voor rekening van de Koper, ook in geval van terugbetaling. De klant verklaart dat hij/zij volledig gerechtigd is om de betrokken betaalkaart te gebruiken om zijn/haar bestelling te financieren. Voor andere betaalmiddelen is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice.

Cadeaubonnen en tegoedbonnen die in de winkel worden uitgegeven, zijn niet geldig op de Website www.chaussea.com.

3.2. Beveiliging van betalingstransacties

CHAUSSEA verbindt zich ertoe om de meest efficiënte, versleutelde en veilige overdrachts- en betalingsmethoden die momenteel beschikbaar zijn. Er wordt geen betalingsinformatie bijgehouden, aangezien alle financiële transacties plaatsvinden via de bankinterface van haar partner HIPAY. CHAUSSEA maakt gebruik van de 3Dsecure-procedure, de 3Dsecure-procedure is afhankelijk van de bankinstelling. De Koper kan bijvoorbeeld op zijn mobiele telefoon een code ontvangen die op de betaalpagina moet worden ingevoerd na het invullen van alle bankgegevens die nodig zijn voor de betaling.

3.3. Betalingsincidenten

CHAUSSEA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard of het uitvoeringsniveau, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig door de Koper verschuldigd bedrag, in geval van een betalingsincident, in geval van bedrog of poging tot bedrog, met inbegrip van latere bestellingen.

3.4. Moratoire interest

Elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege worden vermeerderd met de wettelijke intrestvoet, die automatisch van de rekening van de klant zal worden afgeschreven.

4. De optie e-reservering

CHAUSSEA biedt de mogelijkheid om de beschikbaarheid van een of meer artikelen naar keuze* in de winkel te controleren en gratis te reserveren.

* Niet alle promotionele artikelen kunnen in de winkel worden gereserveerd. Als u meerdere artikelen wilt reserveren, waaronder een of meer opgeslagen artikelen, kan de reservering niet worden voltooid.

Deze dienst die aan de klant wordt aangeboden is geen verkoop, maar een eenvoudige reservering in de winkel zonder aankoopverplichting.

5. Levering

CHAUSSEA levert alleen in Frankrijk, Corsica, Andorra, Monaco, Luxemburg, Duitsland, Spanje, België, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Italië.

De Koper wordt er hierbij aan herinnerd dat de verzending/levering/transportkosten voor zijn rekening zijn. De bestelde producten worden samen met de leveringsbon verzonden naar het afleveradres dat de Koper tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Elke bestelling die tijden een werkdag wordt ontvangen, wordt de volgende dag verwerkt. De levertijden zijn geldig vanaf het moment dat het pakket door Colissimo wordt opgehaald. Alle leveringen worden per e-mail aangekondigd.

Indien niemand aanwezig is bij de levering op het door de Koper opgegeven adres, kan het pakket worden afgehaald bij een postkantoor gedurende tien dagen nadat de leveringsbon is ingediend en gedurende 14 dagen in een afhaalpunt.

Indien de Koper zijn bestelling niet afhaalt of indien onjuiste informatie werd verstrekt tijdens de validatie van zijn bestelling, zal deze worden teruggestuurd naar CHAUSSEA. Aangezien de wijze van levering aan de Koper wordt overgelaten, verbindt CHAUSSEA zich ertoe de levertijden (in werkdagen) en kosten op te geven, met inbegrip van alle belastingen overeenkomstig de leveringswijze die tijdens het bestelproces werd gekozen.

De klant kan kiezen uit de volgende leveringsmethoden :

I. LEVERING CONTINENTAAL FRANKRIJK (met inbegrip van Corsica)

 • Colissimo Domicile : €5,99 incl. btw (€7,49 aangetekend)
 • Postkantoren/Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station : €5,99 incl. btw 

II. INTERNATIONALE LEVERING

1. België

 • Colissimo Domicile : €5,99 incl. btw (€7,49 aangetekend)
 • Postkantoren/Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station : €5,99 incl. btw

2. Duitsland

 • Colissimo Domicile aangetekend : €7,49 incl. btw
 • Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station : €5,99 incl. btw

3. Oostenrijk

 • Colissimo Expert International : €7,49 incl. btw

4. Spanje

 • Colissimo Domicile aangetekend : €7,49 incl. btw aangetekend
 • Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station : €5,99 incl. btw

5. Italië

 • Colissimo Expert International : €8,00 incl. btw

6. Luxemburg

 • Colissimo Domicile aangetekend : €7,49 incl. btw

7. Nederland

 • Colissimo Domicile aangetekend : €7,49 incl. btw
 • Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station : €5,99 incl. btw

8. Verenigd Koninkrijk

 • Colissimo Domicile aangetekend : €7,49 incl. btw
 • Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station : €5,99 incl. btw

9. Monaco en Andorra

 • Colissimo Domicile : €5,99 incl. btw (€7,49 aangetekend)

CHAUSSEA spant zich in om de leveringstermijnen die zij bij de aanvaarding van de bestelling aangeeft, te respecteren, overeenkomstig de logistieke referentiekaders in de sector, en om de bestellingen uit te voeren, behalve in geval van overmacht of in geval van omstandigheden buiten haar controle. Wat in beginsel als een geval van overmacht kan worden beschouwd, zijn gebeurtenissen die zowel onszelf als onze leveranciers treft, zoals vertragingen of productiestoringen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van oorlog (al dan niet verklaard), stakingen, arbeidsconflicten, rellen, terreurdaden, ongelukken, overstromingen, natuurrampen, transportvertragingen, materiaaltekort, gereedschapsdefecten, storingen aan machines of apparatuur ongeacht de oorzaak, brand, stillegging of beperking van onze energie- of grondstoffenvoorziening.

Elke levering wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment dat het product aan de Koper ter beschikking wordt gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van deze laatste om de zendingen bij aankomst te controleren en eventueel voorbehoud en claims te formuleren (bijvoorbeeld: beschadigd pakket) die gerechtvaardigd lijken binnen de dwingende termijn van drie dagen na levering en dit op straffe van verval.

6. Bent u op zoek naar een ander model?
Wij bezorgen het bij u thuis!

(Service alleen beschikbaar voor Frankrijk, België en Luxemburg)

Bij een voorraadtekort of indien een product in de winkel niet beschikbaar is, kunnen onze verkoopteams het betreffende paar per post leveren in Frankrijk, België en Luxemburg (afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraden op de Website).

Dit zijn de stappen van deze nieuwe dienst:

6.1. In de winkel:

 • In de winkel geeft u de referentie en de maat die u wenst te kopen door aan een lid van ons verkoopteam.
 • Het verkoopteam controleert de beschikbaarheid van de voorraden voor levering door Colissimo.
 • U wordt ingelogd (als u eerder al bij CHAUSSEA heeft gekocht) of er wordt een klantenaccount voor u aangemaakt met uw gegevens.
 • Samen kiest u de leveringswijze (voorwaarden en tarieven in artikel 6.4)
 • U betaalt direct aan de kassa van de winkel voor het (de) gewenste artikel(en).
  (Aanvaarde betalingen: zie de winkelvoorwaarden)

6.2. Bij u thuis:

 • U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verwerking van de bestelling en de verzending.
 • U kunt de voortgang van uw bestelling direct volgen op de Website www.chaussea.com door in te loggen op uw klantenaccount, onder de tab "Mijn bestellingen”.
 • U ontvangt uw pakket binnen 2 tot 5 dagen.
  (Opgelet, deze levertijd kan afwijken tijdens drukke perioden).

6.3. Wat doet u als het artikel niet geschikt is?

De retourzending is gratis: breng het product binnen 30 dagen naar de winkel, waar u een ruil of een tegoedbon zal worden aangeboden. Er is een terugbetaling mogelijk als u met een creditcard of contant heeft betaald.

6.4. Bedrag van de kosten en leveringsmethode

1. Continentaal FRANKRIJK (inclusief Corsica)

 • Colissimo Domicile: AANBIEDING* (€1,50 aangetekend)
 • Postkantoren/Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station: AANBIEDING*

* Aanbieding levering alleen geldig op schoenen die niet in promotie zijn. Uitgezonderd accessoires, sieraden, make-up en schoonmaakproducten

2. België

 • Colissimo Domicile: AANBIEDING* (€ 1,50 aangetekend)
 • Postkantoren/Pickup-afhaalpunten/Pickupdepot station: AANBIEDING*

* Aanbieding levering alleen geldig op schoenen die niet in promotie zijn. Uitgezonderd accessoires, sieraden, make-up en schoonmaakproducten

3. Luxemburg

 • Colissimo Domicile aangetekend: €1,50

7. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

CHAUSSEA behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige prijs is betaald, in principe met inbegrip van de kosten, belastingen en verplichte bijdragen. Het risico van de geleverde goederen gaat over op de Koper zodra deze of een door de Koper gemachtigde derde partij het (de) product(en) fysiek in ontvangst neemt.

8. Klantendienst

Voor elke vraag, klacht, informatie over een van uw bestellingen, kunt u terecht op het volgende telefoonnummer van CHAUSSEA zonder toeslag (kosten van een lokaal gesprek in continentaal Frankrijk): +33 (0)969 395 400

Deze dienst is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur.

In geval van telefonische onbeschikbaarheid is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier door hier te klikken. Of per e-mail naar het volgende adres: sav@chaussea.fr

9. Herroepings- en inruilrecht

9.1 Herroepingsrecht en retourvoorwaarden

In overeenstemming met artikel L221-18 van het Franse wetboek inzake consumentenrecht beschikt de Koper over een termijn van veertien volledige dagen vanaf de dag van ontvangst van het pakket die de door hem of door de ontvanger bestelde producten bevat, om het artikel terug te sturen en een terugbetaling zonder boete te vragen, met uitzondering van de verzend- en retourkosten die in rekening worden gebracht aan de Koper. CHAUSSEA staat echter retourzendingen toe tot 30 dagen na ontvangst, inclusief de wettelijke termijn van 14 dagen. Tijdens deze periode kunt u de producten zonder opgaaf van redenen of boetes retourneren.

De herroepingstermijn verstrijkt dertig dagen na de dag waarop u of een andere derde partij dan de door u aangewezen vervoerder het goed fysiek in bezit neemt.

In het geval van een bestelling van meerdere artikelen die afzonderlijk moeten worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn dertig dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in ontvangst neemt.

9.1.1. Retour naar de afzender CHAUSSEA WEB: terugbetaling

Om uw artikelen te retourneren:


U beschikt over een formulier Download het retourformulier - Door hier te klikken
CHAUSSEA zal de ontvangst van uw herroepingsverzoek per e-mail bevestigen.

U kunt uw retourzending ook rechtstreeks via uw klantenaccount doen.

U beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

Hiervoor moet u uw retourzending registreren door:

 • In te loggen op uw CHAUSSEA-klantenaccount.
 • Selecteer de rubriek "Mijn bestellingen" en klik op "Bekijken" voor de betreffende bestelling.
 • Klik dan op het tabblad "Maak een retourzending aan".
 • Selecteer het artikel dat u wilt retourneren
 • Herhaal deze handeling als u meerdere artikelen van dezelfde bestelling wilt retourneren
  en klik dan op de knop "verzenden" om uw retourzending op te slaan.
 • Druk vervolgens uw etiket af door naar de rubriek "Mijn retouren" te gaan, en dan "Bekijk de retourzending".
  Er is een "Download uw label"-link beschikbaar bovenaan de pagina.
 • Plaats de leveringsbon in uw verpakking samen met de schoenen (paar)die u wilt terugzenden.
 • Bevestig uw eerder afgedrukte label op de verpakking.
 • Laat uw pakket gratis achter in een postkantoor of relaispunt

De levertijd van de transporteur Laposte kan oplopen tot 1 week.

Verpakkingen moeten in de originele doos worden teruggestuurd en de artikelen mogen niet gedragen of beschadigd zijn.
De terugbetaling worden uitgevoerd volgens de gebruikte betaalmethode van de geretourneerde bestelling, binnen een periode van maximaal 30 dagen na ontvangst van uw pakket: Wanneer het herroepingsrecht slechts betrekking heeft op een deel van de bestelling, wordt de Koper ervan op de hoogte gesteld dat de door de Koper betaalde initiële leveringskosten niet zullen worden terugbetaald. Wanneer het herroepingsrecht daarentegen betrekking heeft op de volledige bestelling, wordt de Koper erop gewezen dat de initiële leveringskosten, betaald door de Koper, zullen worden terugbetaald tot het bedrag van de kosten die overeenkomen met de standaardleveringswijze.

 • In het geval van een betaling met bankkaart: De overschrijving gebeurt op de bankrekening die gebruikt werd om de bestelling te betalen.
 • In het geval van een betaling met BANCONTACT: De klantendienst zal contact opnemen met de Koper, zodat hij zijn IBAN aan ons kan doorgeven. De terugbetaling kan dan gebeuren op het verstrekte bankrekeningnummer.

Voor elk ander betaalmiddel, of in geval van mislukking of onmogelijkheid van eerdere terugbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren door middel van een cheque die naar het factuuradres wordt gestuurd.

9.1.2 Retour naar de winkel: omwisseling of tegoedbon

Indien u dat wenst, kunt u de op onze Website bestelde artikelen gratis terugsturen naar al onze CHAUSSEA-winkels. U beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. U vindt een lijst van onze winkels op www.chaussea.com.

De retourzending naar de winkel wordt alleen aanvaard op vertoon van de afleveringsbon in uw pakket. In de winkel is er geen terugbetaling mogelijk, maar er wordt wel een omwisseling of tegoedbon aangeboden.

U kunt het paar ruilen voor hetzelfde model of een ander product in de winkel, afhankelijk van de beschikbare voorraden.

 • Indien de prijs hetzelfde is, hoeft u niets te betalen.
 • Indien de prijs hoger is, dient u het verschil te betalen tussen het geretourneerde artikel en het nieuwe product.
 • Indien de prijs lager is, krijgt u het verschil terug in de vorm van een tegoedbon.

De niet-naleving van de in punt 9.1 vermelde procedure en de aangegeven termijnen zal de klant verhinderen zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

10. Wettelijke garanties

CHAUSSEA biedt de Koper garantie tegen verborgen gebreken aan het product, zoals voorzien in artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek, en tegen non-conformiteit dat voortvloeit uit de artikelen L.217 - 1 en volgende van het Franse wetboek inzake consumentenrecht.

Elke garantie is echter uitgesloten in geval van misbruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Koper, evenals in geval van normale slijtage van de goederen, ongevallen of overmacht.

1. De wettelijke garantie van overeenstemming

Er wordt aan herinnerd dat de consument die besluit de wettelijke garantie van overeenstemming wenst in te roepen: een termijn van twee jaar heeft vanaf de levering van het onroerend goed om te handelen; kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de voorwaarden inzake de kosten, zoals bepaald in artikel L 217-9 van het Franse wetboek inzake consumentenrecht; vrijgesteld is van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het onroerend goed gedurende 24 maanden na de levering van het goed. De wettelijke garantie van overeenstemming geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie.

Artikel L217-4 van het Franse wetboek inzake consumentenrecht:
“De Verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor gebreken inzake de overeenstemming te wijten aan de verpakking, de montage- of de installatie-instructies, wanneer deze hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. "

Artikel L217-7 van het Franse wetboek inzake consumentenrecht:
"Het gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes maanden na levering van de goederen manifesteert, wordt geacht te bestaan op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De Verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het vermeende gebrek aan overeenstemming. "

Artikel L217-9 van het Franse wetboek inzake consumentenrecht:
"In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de Koper de keuze tussen reparatie of vervanging van de goederen. De Verkoper mag echter niet overgaan tot de keuze van de Koper indien deze keuze een kostenpost met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staat tot de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van de goederen of de omvang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij onmogelijk, door te gaan op de wijze die niet door de Koper is gekozen. "

Artikel L217-12 van het Franse wetboek inzake consumentenrecht:
"De rechtsvordering die resulteert uit een conformiteitgebrek verjaart na twee jaar vanaf de aflevering van het product. "

2. De garantie tegen verborgen gebreken

De consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In dat geval heeft de consument de keuze tussen de ontbinding van de verkoop en een verlaging van de verkoopprijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek:
"De Verkoper is gebonden aan de garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben gekocht, als hij hiervan op de hoogte was geweest.

Artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek:
"In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de Koper de keuze om het artikel te retourneren en een terugbetaling te krijgen, of om het artikel te behouden en een deel van de prijs terug te krijgen. "

11. Intellectueel eigendom

Alle teksten, commentaren,geschriften, illustraties en afbeeldingen die op de Website chaussea.com en de bijhorende pagina's (blogs, sociale netwerken, enz.) worden gereproduceerd, zijn het exclusieve eigendom van CHAUSSEA, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website Chaussea.com is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van CHAUSSEA.

De door CHAUSSEA gedistribueerde merken zijn gedeponeerde handelsmerken. De reproductie, imitatie, gebruik, positionering, verwijdering of wijziging van een geregistreerd merk vormt een strafbaar feit.

12. Verantwoordelijkheid

12.1 Bevoegdheid

De Koper verklaart, alvorens zijn bestelling te plaatsen, dat hij over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt om zich, of via zijn wettelijke vertegenwoordiger, te verbinden tot de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. CHAUSSEA kan in geen geval worden verplicht de rechtsbevoegdheid van haar kopers te verifiëren. Indien een persoon die niet de wettelijke bevoegdheid heeft om artikelen te bestellen op de Website van de CHAUSSEA, zal de wettelijke vertegenwoordiger de volledige verantwoordelijkheid voor deze bestelling op zich nemen en bijgevolg de volledige prijs betalen.

12.2 Beperking van de aansprakelijkheid

CHAUSSEA heeft een inspanningsverplichting voor alle fasen van de bestelling en voor de fasen na het sluiten van de overeenkomst. CHAUSSEA verbindt zich ertoe om de producten die op haar Website en in het bijzonder via de productfiche met de grootste nauwkeurigheid te beschrijven. De foto's worden slechts ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel bindend.

CHAUSSEA is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar grove nalatigheid of opzettelijke fout, bewezen door de Koper, binnen de grenzen van de waarde van de door de KOPER betaalde bestelling.

CHAUSSEA is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de onderhavige AVV, indien de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan de handeling van een derde, zelfs indien dit voorzienbaar was, aan de schuld van de Koper of aan een geval van overmacht, zoals hieronder beschreven. CHAUSSEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder in geval van een onderbreking van de dienstverlening, indringing van buitenaf, de aanwezigheid van een computervirus of een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd.

Wat in beginsel als een geval van overmacht kan worden beschouwd, zijn gebeurtenissen die zowel onszelf als onze leveranciers treft, zoals vertragingen of productiestoringen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van oorlog (al dan niet verklaard), stakingen, arbeidsconflicten, rellen, terreurdaden, ongelukken, overstromingen, natuurrampen, transportvertragingen, materiaaltekort, gereedschapsdefecten, storingen aan machines of apparatuur ongeacht de oorzaak, brand, stillegging of beperking van onze energie- of grondstoffenvoorziening. In dat geval beschikt de Verkoper extra tijd om zijn verplichtingen na te komen, zonder dat er enige schadevergoeding van hem wordt geëist.

13. Geolokalisatie

Bij het surfen op de Website kan de Koper CHAUSSEA toestemming geven om een Geolocatie uit te voeren op basis van het IP-adres van de Koper om deze door te verwijzen naar de Franse of Belgische Website van CHAUSSEA. Door de Geolocatie te aanvaarden, stelt CHAUSSEA ook de dichtstbijzijnde winkel voor waar de Koper zich bevindt.

Hiervoor, en mits de Koper over het bijhorende systeem beschikt, is het voor de Koper voldoende om zijn plaatsbepalingssysteem op zijn smartphone/computer/tablet te machtigen om zijn locatie te delen.

De in dit verband verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het tabblad "Persoonlijke gegevens en cookies".

14. Handtekening en bewijs

Door zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord te gebruiken, het creditcardnummer te verstrekken en de bestelling definitief te bevestigen, bewijst de Koper zijn identiteit, de overdracht van de bestelling en de overeenkomstige bedragen. CHAUSSEA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van deze informatie, waarbij eraan wordt herinnerd dat het de verantwoordelijkheid van de Koper is om de veiligheid van zijn online transacties te waarborgen, bijvoorbeeld door zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord niet mee te delen.

15. Archiveringsprocedures voor contracten

De archivering van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager om overeen te stemmen met een getrouwe en duurzame kopie conform artikel 1379 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De bestelgegevens worden opgeslagen in het gedeelte "Mijn account" van de gebruiker. Het enige wat hij hoeft te doen is te klikken op "Mijn bestellingen" en vervolgens op "Bekijk mijn bestelling" bij de bestelling van zijn keuze.

16. Persoonlijke gegevens & cookies

Wanneer u uw bestelling plaatst, worden de verzamelde persoonlijke gegevens elektronisch verwerkt. Voor informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het tabblad "Persoonsgegevens" van de Website.

17. Doeltreffendheid van de clausules/contract

Indien een of meer bepalingen van dit contract ongeldig worden verklaard of ongeldig worden verklaard door de wet, regelgeving of rechterlijke uitspraak, behouden de andere bepalingen hun volledige geldigheid en reikwijdte.

18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van betwisting is de bevoegde rechter die van de woonplaats van de verweerder of, naar zijn keuze, de plaats van de feitelijke levering van het product.

De Website voldoet aan de Franse wetgeving. CHAUSSEA.COM geeft in geen geval enige garantie dat de lokale wetgeving die op u van toepassing is, wordt nageleefd indien u de Website www.chaussea.com vanuit andere landen bezoekt. In geval van een geschil zal bij voorrang een minnelijke schikking worden gezocht in plaats van een gerechtelijke procedure. Hiervoor kan de Koper eerst contact opnemen met de klantendienst van CHAUSSEA op de volgende wijze:

 • Contactformulier: hier
 • Telefoon: +33 (0)969 395 400
 • E-mail: sav@chaussea.com
 • Adres: CHAUSSEA SAS SERVICE CLIENTS 105 Avenue Charles de Gaulle 54910 VALLEROY

Indien er geen minnelijke schikking rechtstreeks met CHAUSSEA wordt getroffen, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om, naar zijn keuze, een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure of een procedure voor de bevoegde rechtbanken te starten.

In geval van de keuze voor een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode en in het bijzonder in het geval van conventionele bemiddeling, deelt de CHAUSSEA de gebruiker mee dat de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting ter beschikking stelt dat toegankelijk is op het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr, dat bedoeld is om eventuele klachten van consumenten te ontvangen en door te sturen naar de bevoegde nationale ombudsmannen.

19. Taal van het contract

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.