Persoonlijke gegevens en cookies

CHAUSSEA informeert u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

 

Beleid inzake persoonsgegevens via internet

 

De Verwerkingsverantwoordelijke (hierna “het Bedrijf”) die uw gegevens verzamelt op de website chaussea.com is:

 • CHAUSSEA SAS
 • 105 avenue Charles de Gaulle
 • F-54910 VALLEROY
 • Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Briey onder nummer 330 267 691

De klant wordt geïnformeerd dat de geautomatiseerde verwerking van gegevens is gerapporteerd bij de CNIL (Franse Gegevensbeschermingsautoriteit) onder nummer 1782384.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • Aanhef (mw./dhr.)
 • Naam,
 • Voornaam,
 • Geboortedatum,
 • Postadres voor levering ,
 • Postadres voor facturatie ,
 • E-mailadres ,
 • Telefoonnummer,
 • IP-adressen ,
 • Gegevens in verband met transacties en toezicht op de commerciële relatie ,
 • Gegevens in verband met deelname aan prijsvragen en promotionele activiteiten .

Alle gegevens die u ons verstrekt zijn voornamelijk nodig om:

 • te zorgen voor de verwerking, opvolging en levering van bestellingen;
 • de commerciële relatie tussen onze klanten en het Bedrijf te waarborgen door:

        - een (potentieel) klantenbestand samen te stellen;

        - commerciële en promotionele aanbiedingen te versturen via de nieuwsbrief en sms, met name voor het organiseren van prijsvragen;

        - onze klanten te informeren over CHAUSSEA-evenementen (voor promotionele activiteiten in de winkels);

        - bestanden te beheren van klanten met privileges (exclusieve aanbiedingen);

        - commerciële aanbiedingen voor vergelijkbare producten en diensten bekend te maken;

        - middelen te bieden om op sociale media te delen;

        - klantenreviews te verzamelen;

        - frequentie van bezoeken aan de website te meten;

        - gegevens te delen met commerciële partners.

        - Geolokalisatie: om de dichtstbijzijnde winkel te bepalen voor optimalisatie van de leveringsvoorwaarden van de producten. De klant kan op elk moment de geolokalisatie via de browser uitzetten

De verzamelde gegevens kunnen, eventueel via een contract, aan derden die verbonden zijn met CHAUSSEA worden verstrek voor de uitvoering van uitbestede taken die nodig zijn voor het beheren van uw account, uw bestellingen en betalingen.

Uw persoonsgegevens kunnen met name, voor gedeeltelijke uitbesteding van de verwerking, worden doorgegeven aan dienstverleners buiten de Europese Unie.

Voordat persoonsgegevens worden doorgegeven, en met name buiten de Europese Unie, verzekert CHAUSSEA zich ervan dat deze dienstverleners hem de beste voorwaarden en procedures garanderen, in overeenstemming met de geldende voorschriften voor veilige overdrachten.

In het kader van fraudebestrijding op Internet kunnen gegevens over de bestelling van de klant worden doorgegeven aan een derde die door de wet bevoegd is verklaard of door CHAUSSEA is aangewezen. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden om de identiteit van de klant te controleren en de bestelling te bevestigen.

Indien u als klant drie jaar inactief bent, zal CHAUSSEA uw gegevens anoniem maken.

Na een eerste aankoop op de website Chaussea.com, of in de winkel, als u uw e-mailadres of een telefoonnummer bij de kassa heeft opgegeven, kunt u, per e-mail of sms, reclameboodschappen of promotionele aanbiedingen ontvangen.

Als u zich ook heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief, op Chaussea.com of in de winkel, ontvangt u wekelijks informatie over onze laatste trends, gepersonaliseerde aanbiedingen en exclusieve promoties.

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679, heeft de klant het recht om op elk moment toegang te krijgen tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, ze te corrigeren, te verwijderen, te beperken en over te dragen.

De klant kan zijn/haar rechten uitoefenen door:

 • CHAUSSEA SAS
 • Klantenservice
 • 105 Avenue Charles de Gaulle
 • F-54910 VALLEROY

De klant kan ook instructies geven over het opslaan, wissen en openbaar maken van zijn/haar persoonsgegevens na zijn/haar overlijden. Hiertoe kan de klant voorafgaand instructies sturen naar het e-mailadres: sav@chaussea.com

De klant kan ook vragen om niet langer een commerciële aanbieding of nieuwsbrief te ontvangen (door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail) of een sms te sturen (met vermelding van STOP 36953).

U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie zoals de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr

Het Bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die tot taak heeft de naleving van de geldende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

U kunt contact met hem/haar opnemen op het volgende adres: DPO@chaussea.com

Zodra u de website www.chaussea.com bezoekt, verschijnt er een venster om het gebruik van COOKIES te accepteren.

Deze “COOKIES”-rubriek verschaft informatie over de afkomst en het gebruik van de navigatie-informatie tijdens uw bezoek aan onze website verwerkt alsook informatie over uw rechten.

Zo kan er tijdens het raadplegen van onze website informatie over uw navigatie worden opgeslagen in “Cookies”-bestanden die op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) zijn geplaatst.

Deze cookies worden door ons geplaatst met het doel uw navigatie op onze website te vergemakkelijken. Ze kunnen worden uitgegeven door partners om het aan u gerichte reclameaanbod buiten de CHAUSSEA-website te personaliseren.

Daarnaast kunnen er cookies worden opgenomen in de advertentieruimtes op onze website. Deze advertentieruimtes vertonen op uw terminal reclame die afkomstig is van adverteerders. U moet weten dat alleen de uitgever van een cookie de daarin opgenomen informatie kan lezen of wijzigen.

Als uw terminal ook door andere personen wordt gebruikt, kunnen wij niet met zekerheid garanderen dat de voor uw terminal bestemde diensten en advertenties overeenkomen met uw gebruik van de terminal en niet met dat van een andere gebruiker van de terminal.

Met de cookies die wij in uw terminal plaatsen kunnen wij u als navigator herkennen tijdens het inloggen op onze website.

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, geven wij cookies uit om:

 • Bezoekersstatistieken bij te houden (aantal bezoeken, bezochte pagina's, bestellingsprocedure verlaten, enz.) om toezicht te houden op de kwaliteit van onze diensten en om ze te verbeteren. 

 • De presentatie van onze website aan de weergavevoorkeuren van uw terminal aan te passen. 

 • Informatie op te slaan ingevoerd in formulieren, de toegang tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes zoals uw account te beheren en te beveiligen, u uw winkelmand te beheren. 

 • U te voorzien van inhoud, inclusief advertenties, gerelateerd aan uw interesses en om de aanbiedingen die wij u sturen te personaliseren. 

Wanneer u de website www.chaussea.com bezoekt, kunnen via de pagina's van onze website of via de inhoud van onze advertentieruimte één of meer cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) op uw computer worden geplaatst.

De plaatsing en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. We hebben geen toegang tot en geen controle over de cookies van derden. We zien er echter op toe dat partnerbedrijven de informatie die ze op de website chaussea.com verzamelen uitsluitend ten behoeve van CHAUSSEA verwerken en in overeenstemming met de Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (“Informatique et Libertés”) en de Verordening (EU) 2016/679.

We informeren u hierbij dat u de cookies van derden kunt weigeren via een instelling in uw browser.

Deze cookies worden gebruikt door de dienstverleners waarmee wij samenwerken om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten. Hun doel is om:

 • de op onze website geraadpleegde of aangekochte producten te identificeren om het reclameaanbod aan u gericht buiten de website chaussea.com te personaliseren; 

 • u per e-mail aanbiedingen van chaussea.com te sturen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens uw registratie bij deze aanbieders. 

De reclame-inhoud (grafische afbeeldingen, animaties, video's, enz.) die via onze advertentieruimte wordt verspreid, kan cookies van derden bevatten. Zij hebben als doel statistieken op te stellen over advertentie-uitzending (aantal displays, weergegeven advertenties, aantal gebruikers die op elke advertentie hebben geklikt, enz.).

Er worden u meerdere mogelijkheden aangeboden om cookies te beheren. De door u gekozen instellingen kunnen uw navigatie op Internet en de uw toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies nodig is, wijzigen.

U kunt echter op elk moment uw voorkeur betreffende cookies bekendmaken en wijzigen, volgens de hieronder beschreven manieren.

U kunt uw navigatiesysteem zodanig instellen dat cookies op uw terminal al dan niet geplaatst of geweigerd worden, dit gebeurt systematisch of volgens de uitgever van cookies. U kunt uw navigatiesysteem ook zodanig instellen dat uw acceptatie of weigering van cookies specifiek gevraagd wordt, voordat een cookie op uw terminal kan worden geplaatst.

Indien u echter uw browser heeft ingesteld om alle cookies te weigeren, dan kunt u geen aankopen doen of gebruikmaken van de essentiële functies van onze website, zoals de artikelen in uw winkelmand opslaan of gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen. Wij adviseren u om uw browser zo goed mogelijk in te stellen.

De configuratie van elke browser is anders. Uitleg hierover vindt u in het hulpmenu van uw browser, waar u uw voorkeur ten aanzien van cookies kunt wijzigen.

Onze website maakt gebruik van softwaretoepassingen van derden waardoor de gebruiker de inhoud van onze website kan delen met anderen of zijn/haar mening over de inhoud van onze website aan anderen bekend kan maken. Dit is met name het geval voor de knoppen “Delen”, afkomstig van sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest enz.

Wanneer u een webpagina met een dergelijke knop raadpleegt, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van de sociale media.

Als u tijdens het browsen bent ingelogd op sociale media kunnen met behulp van de applicatietoetsen de bekeken pagina’s aan uw gebruikersaccount gekoppeld worden.

Door te interageren via de plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de “Like”-knop of door een review te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie naar de sociale media gezonden en op uw account gepubliceerd.

Als onze klanten niet wensen dat de sociale media de informatie die via chaussea.com is verzameld aan hun gebruikersaccount wordt gekoppeld, dienen zij zich af te melden bij de sociale media voordat ze chaussea.com bezoeken.

Wij nodigen u uit het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om kennis te nemen van hun hun voorwaarden van gebruik van gegevens, met name hun advertentiebeleid, en de browsegegevens die ze dankzij deze applicatietoetsen kunnen verzamelen.

 

Beleid inzake persoonsgegevens in de winkel

 

De Verwerkingsverantwoordelijke (hierna “het Bedrijf”) die uw gegevens verzamelt op de website chaussea.com is:

 • CHAUSSEA SAS
 • 105 avenue Charles de Gaulle
 • F-54910 VALLEROY
 • Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Briey onder nummer 330 267 691

De klant wordt geïnformeerd dat de geautomatiseerde verwerking van gegevens is gerapporteerd bij de CNIL (Franse Gegevensbeschermingsautoriteit) onder nummer 1782384.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • Aanhef (mw./dhr.)
 • Naam,
 • Voornaam,
 • Geboortedatum,
 • Postadres voor levering ,
 • Postadres voor facturatie ,
 • E-mailadres ,
 • Telefoonnummer,
 • IP-adressen ,
 • Gegevens in verband met transacties en toezicht op de commerciële relatie ,
 • Gegevens in verband met deelname aan prijsvragen en promotionele activiteiten .

Alle gegevens die u ons verstrekt zijn voornamelijk nodig om:

 • te zorgen voor de verwerking, opvolging en levering van bestellingen;
 • de commerciële relatie tussen onze klanten en het Bedrijf te waarborgen door:

        - een (potentieel) klantenbestand samen te stellen;

        - commerciële en promotionele aanbiedingen te versturen via de nieuwsbrief en sms, met name voor het organiseren van prijsvragen;

        - onze klanten te informeren over CHAUSSEA-evenementen (voor promotionele activiteiten in de winkels);

        - bestanden te beheren van klanten met privileges (exclusieve aanbiedingen);

        - commerciële aanbiedingen voor vergelijkbare producten en diensten bekend te maken;

        - middelen te bieden om op sociale media te delen;

        - klantenreviews te verzamelen;

        - frequentie van bezoeken aan de website te meten;

        - gegevens te delen met commerciële partners.

        - Geolokalisatie: om de dichtstbijzijnde winkel te bepalen voor optimalisatie van de leveringsvoorwaarden van de producten. De klant kan op elk moment de geolokalisatie via de browser uitzetten

De verzamelde gegevens kunnen, eventueel via een contract, aan derden die verbonden zijn met CHAUSSEA worden verstrek voor de uitvoering van uitbestede taken die nodig zijn voor het beheren van uw account, uw bestellingen en betalingen.

Uw persoonsgegevens kunnen met name, voor gedeeltelijke uitbesteding van de verwerking, worden doorgegeven aan dienstverleners buiten de Europese Unie.

Voordat persoonsgegevens worden doorgegeven, en met name buiten de Europese Unie, verzekert CHAUSSEA zich ervan dat deze dienstverleners hem de beste voorwaarden en procedures garanderen, in overeenstemming met de geldende voorschriften voor veilige overdrachten.

In het kader van fraudebestrijding op Internet kunnen gegevens over de bestelling van de klant worden doorgegeven aan een derde die door de wet bevoegd is verklaard of door CHAUSSEA is aangewezen. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden om de identiteit van de klant te controleren en de bestelling te bevestigen.

Indien u als klant drie jaar inactief bent, zal CHAUSSEA uw gegevens anoniem maken.

Na een eerste aankoop op de website Chaussea.com, of in de winkel, als u uw e-mailadres of een telefoonnummer bij de kassa heeft opgegeven, kunt u, per e-mail of sms, reclameboodschappen of promotionele aanbiedingen ontvangen.

Als u zich ook heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief, op Chaussea.com of in de winkel, ontvangt u wekelijks informatie over onze laatste trends, gepersonaliseerde aanbiedingen en exclusieve promoties.

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679, heeft de klant het recht om op elk moment toegang te krijgen tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, ze te corrigeren, te verwijderen, te beperken en over te dragen.

De klant kan zijn/haar rechten uitoefenen door:

 • CHAUSSEA SAS
 • Klantenservice
 • 105 Avenue Charles de Gaulle
 • F-54910 VALLEROY

De klant kan ook instructies geven over het opslaan, wissen en openbaar maken van zijn/haar persoonsgegevens na zijn/haar overlijden. Hiertoe kan de klant voorafgaand instructies sturen naar het e-mailadres: sav@chaussea.com

De klant kan ook vragen om niet langer een commerciële aanbieding of nieuwsbrief te ontvangen (door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail) of een sms te sturen (met vermelding van STOP 36953).

U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie zoals de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr

Het Bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die tot taak heeft de naleving van de geldende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

U kunt contact met hem/haar opnemen op het volgende adres: DPO@chaussea.com