•  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Persoonsgegevens – Newsletter

De vennootschap Chaussea SAS (hierna “Chaussea” genoemd), gevestigd te 105 avenue Charles de Gaulle, 54910 Valleroy, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het personaliseren van de gebruikerservaring van de internetgebruiker, beheer van bestellingen, beheer van klachten van klanten, beheer van de klantenrelatie door het versturen van nieuwsbrieven.

Chaussea heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming aangeduid om de taken in verband met de bescherming van persoonsgegevens uit te voeren, met name de rechtspersoon Ageris GROUP, sise 16 Rue de Pont-Ć -Mousson, 57000 Metz.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (artikel 6 (f) van de A

Verwerkingsverantwoordelijke
Chaussea SAS
105 Avenue Charles de Gaulle, 54910 Valleroy

Functionaris voor gegevensbescherming
Ageris GROUP
16 Rue de Pont-Ć -Mousson, 57000 Metz

Chaussea SAS verzamelt de volgende gegevens:

 • Naam (verplicht) :  dient ter identificatie van de abonnee

 • Emailadres (verplicht) : dient ter identificatie van de abonnee

De betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens zijn de bezoekers van de website die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor en worden enkel bewaard door Chaussea.

De verzamelde persoonsgegevens worden gedurende drie jaar bewaard vanaf de laatste activiteit van de abonnee. Eens deze termijn verstreken is, zal Chaussea de verzamelde persoonsgegevens anonimiseren. 

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om de gegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beveiligen.

Krachtens de geldende wettelijke bepalingen heeft u op eender welk moment het recht tot inzage, correctie, verwijdering, beperking en portabiliteit van uw gegevens. 

U kan uw rechten uitoefenen:
• Door een email te sturen naar : sav@chaussea.com
• Door het formulier op de website in te vullen : https://www.chaussea.com/be_nl/contacts
• Door een brief te sturen naar :

CHAUSSEA SAS Service Client
105 Avenue Charles de Gaulle
54910 VALLEROY

U kan eveneens een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, zoals de Commission Nationale Informatique et Libertés [Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid, de Franse gegevensbeschermingsautoriteit]: www.cnil.fr.

&nbsp